Condicions Generals de Compra

 

Les presents condicions generals regulen el procediment de contractació establert per Ünik Nutraceuticals, marca registrada d' Ümbrella F&Fi S.L. a través de la seva pàgina web uniknutraceuticals.com.

Les normes de referència són la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (LGDCU).

Ümbrella F&Fi S.L. té la direcció següent:

Av. Mogent 262- 264

08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

El número d'identificació fiscal / NÚMERO NIF de la propietat és B65876351.

L'accés, navegació i/o contractació a través d'aquest lloc web implica l'acceptació per part del client de les presents condicions generals i particulars. En cas de desacord, l'usuari haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquesta plataforma.

¿Què es pot fer a través de la nostra web?

A través de la nostra web https://www.uniknutraceuticals.com els clients podran realitzar la compra de Complements Alimentaris ÜNIK.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d' un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

– Vendre medicaments.

Ünik Nutraceuticals, a través de la seva pàgina web, necessita les dades bancàries o targeta del client que realitza la compra. Veure mètodes de pagament més avall.

Procediment per realitzar la Compra

Per poder realitzar una comanda a través de la nostra pàgina web, el client haurà d'identificar-se donant les dades necessàries que li seran sol·licitades en els camps corresponents. També ha de proporcionar les dades necessàries per garantir la compra, segons el mètode de pagament seleccionat.

Un cop realitzada la compra, havent seleccionat els serveis desitjats pel client, s' indicarà que el procés s' ha completat i s' enviarà al client un rebut de la compra realitzada. Aquest rebut també pot ser vist, descarregat i imprès pel client a través de la plataforma de compra electrònica.

Abans de finalitzar amb el procés de compra, apareixerà una finestra de confirmació a la web, perquè el client confirmi les seves dades i les de la compra. Quan el client posi el botó d'acceptació, s'entendrà que la compra s'ha realitzat i s'establirà un vincle contractual «oferta-acceptació» entre les dues parts, que podrà ser comprovat a través de la documentació generada electrònicament.

Si el client introdueix una dada errònia, pot rectificar-ho retrocedint (és a dir, a la pàgina anterior), sempre que la plataforma i el seu servidor permetin aquesta opció. En cas contrari, haurà de rectificar les dades escrivint un missatge a l' adreça electrònica: we****@un****************.com

En el moment d' identificar-se, la plataforma demanarà que s' identifiqui com:
a) client particular
b) farmàcia
c) majorista

A partir de llavors, el sistema li assignarà un usuari.

Els passos per fer una compra a la web són, per tant:

  1. Tria el producte que desitges.
  2. Dirigeix-te al carret i comprova que està tot el que necessites abans de finalitzar la compra.
  3. Introdueix la teva direcció per veure les opcions d'enviament.
  4. Completa els detalls de facturació i enviament (en cas que siguin diferents).
  5. Selecciona el mètode de pagament i accepta els Termes i condicions.
  6. Segons l'opció de pagament seleccionada, el portarà a la pantalla amb les instruccions segons el mètode que hagi escollit.

L' empresa es reserva el dret a rebutjar una compra quan:
1- Es tinguin indicis clars que el client o usuari no ha introduït dades verídiques o exactes.
2- El client hagi fet un mal ús de la pàgina web en altres ocasions o de forma reiterada.
3- El client no hagi procedit al pagament d' una comanda prèvia efectuada a través de la mateixa plataforma web.

El transport es farà per MBE (Courier al domicili o adreça indicada en el formulari). En el moment d' efectuar la compra, la pròpia plataforma indicarà si existeixen costos de transport, en funció de la quantitat, destinació i si existeix o no compra mínima. Per tant, en cas d' existir, el preu del transport serà calculat per la pròpia plataforma de compra en funció d' una sèrie d' ítems i dels productes que desitgi adquirir el client.

Mètodes de pagament

1- Targeta VISA/MasterCard
2- Giro domiciliat (en cas de ser majorista)

Política de preus

Els preus indicats en el lloc web seran vinculants i es consideraran una oferta precontractual. Els preus inclouran l' IVA, llevat que s' indiqui el contrari. Quan un servei suposi un descompte o sigui una oferta promocional, també s' indicarà clarament en el lloc web.

Els preus indicats en el lloc web seran vàlids durant el període indicat en la mateixa pàgina, o fins que es publiquin nous preus, moment en el qual els primers deixaran de ser vàlids.

Política de cancel·lació

D'acord amb la legislació vigent, el client pot cancel·lar la compra si el seu paquet no ha estat enviat al transport. Si la cancel·lació es produeix durant la distribució del mateix, una vegada rebut el producte es pot contactar amb el telèfon +34 93 732 30 64 per procedir a la devolució, tenint en compte que totes les despeses de transport seran a càrrec del client.

Política de desistiment i devolucions:

Igualment, i de conformitat amb la legislació vigent, i en especial amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), i amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (LDCU), el client podrà desistir de la compra realitzada i del present contracte durant el termini de 14 (catorze) dies naturals, sense indicar ni justificar cap motiu, i sense cost afegit ni penalització per a ell. Aquest termini de 14 dies naturals es comptarà a partir de l' endemà del dia en què el client hagi rebut la comanda.
No obstant això, quan el dret de desistiment es refereixi a productes que puguin deteriorar-se o caducar en breu, per motius de seguretat i salut pública no serà aplicable el dret esmentat, de conformitat amb l' article 103.d de la LDCU. Per exercir el dret de desistiment, el client haurà d' adreçar-se al responsable a través del correu electrònic o telèfon indicats a l' inici. Per complir amb el termini de desistiment, n' hi haurà prou amb que la comunicació relativa a l' exercici d' aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent, indicat més amunt. En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts en relació a la compra objecte de desistiment, excepte les despeses de transport. El lliurament es realitzarà sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim als 14 dies naturals a partir de la data en la qual se' ns informa de la seva decisió de desistir de la compra o del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament
empleat pel client en la transacció inicial, llevat que el client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa extra com a conseqüència del reemborsament. Els productes objecte de devolució han de ser enviats o lliurats directament a l' empresa responsable per part del client, en la direcció indicada més amunt. L'empresa podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els productes objecte de devolució i comprovar que el/s paquet/s està/n precintats i en perfecte estat, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels productes abans que hagi conclòs l' esmentat termini. El cost directe de la devolució (transport o enviament) dels productes anirà a càrrec del client. Quant a les devolucions de productes que es rebin per part del client en mal estat, podran realitzar-se en el termini de 48 hores a partir del moment del lliurament o recepció de la comanda, assumint el client les despeses de devolució en primera instància. Si, un cop retornat la comanda, l' empresa comprova que efectivament el producte va ser lliurat en mal estat, l' empresa reemborsarà els portes pagats pel client per a l' esmentada devolució.

Idioma en el qual es pot formalitzar la compra

El client pot realitzar la compra en els següents idiomes, tots ells disponibles a la pàgina web: català, castellà i anglès. Opcionalment també pot escriure a we****@un****************.com o contactar per telèfon + 34 93 732 30 64 en italià o francès.

Política de Protecció de Dades

Pel que fa a les dades personals recaptades dels clients en el procés de compra electrònica, la Política de Protecció de Dades es pot consultar a la pàgina de Política de Privacitat, accessible a través del peu de pàgina del lloc web.

La responsabilitat de la veracitat de les dades introduïdes pel client en el procediment de compra serà exclusiva del client, qui, a més, haurà de fer front a les conseqüències de l'ús de dades (correctes o incorrectes, veraces o no) amb fins il·lícits.

Resolució de disputes

Per a la resolució dels conflictes que sorgeixin entre la societat ÜMBRELLA F&FI, S.L. i el client, la jurisdicció competent serà la que en cada moment prevegi la legislació processal i de demarcació i la legislació espanyola.

En el cas que Umbrella s' adhereixi a un mecanisme de resolució de controvèrsies extrajudicials, ho indicarà en aquest mateix apartat. Així mateix, el client podrà sol·licitar que es resolgui una controvèrsia mitjançant l'arbitratge o qualsevol altre mitjà de resolució extrajudicial de conflictes, i aquesta sol·licitud no serà vinculant per a l'hotel llevat que la legislació exigeixi sotmetre's a aquest tipus de mecanismes previs i obligatoris al canal judicial.

Així mateix, i de conformitat amb el Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis o controvèrsies en línia, en matèria de consum, a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Protected by Security by CleanTalk